squidy.jpg
vetskorlogo.jpg - 11554 Bytesfargpillerweb.jpg - 52604 Bytes
Färgpiller
(Splash Bath Tablets)
Tabletterna är testade och godkända i USA för att användas i barns badvatten. Färgerna fastnar inte på huden och fläckar på kläder försvinner vid tvätt.
Färgpillren används med fördel i alla NO-sammanhang där man behöver färga vätskor på ett snabbt och ofarligt sätt.
En förpackning innehåller 24 tabletter i färgerna Rött, Gult, Blått och Grönt.
Pris 18:-
(Kombinera pillren med Lillpet, Vattenkristaller, Fontän och Tornado.)
FYSIK med PETFLASKAManetdykare - "JELLYFISH"
(Cartesiansk dykare)
Krama den fyllda petflaskan och dykaren sjunker. Minska trycket och dykaren stiger.
(Engelsk och svensk instruktion)
Pris 43:-

jellyfish1 (54K)
Nummerdykaren innehåller 5 plastkapslar och en tryckpump. Kapslarna skall numeras. Sedan gäller det att ordna så ett kapsel nummer ett sjunker först när trycket med pumpens hjälp ökas. OBS denna variant är lämpad även för små barn, som ibland kan ha svårt att pressa ihop PET-flaskans sidor.
Svensk instruktion
Pris 40:-


nummerdyk.jpg

hook.jpg Bärgardykare
Spännande utmaning! Rädda den sjunkna u-båten!!
(Engelsk instruktion)
Pris 45:-Labsats Cartesi dykare/Nummerdykare
En förenklad variant av "Bläckisdykaren" som levereras i 25-pack.
Ge varje elev en möjlighet att ta med sin dykare hem - visa familjen - när som helst kunna upprepa försöket - fundera på fysikens och naturens mysterier.
En förpackning innehåller material till 25 dykare.
Dessutom kan materialet användas till 8 labgrupper som vill bygga ”nummerdykare” med tre dykare i samma PET-flaska.
(Svensk instruktion)
Pris 80:-fizzkeeper
Läskpump Fizz-keeper
Små barn kan ha svårt att pressa samman PET- flaskans sidor.
Köp till denna pump som enkelt ökar lufttrycket inne i flaskan.
Förpackningens text om att kolsyran bevaras
är missvisande. Fungerar inte fysikaliskt. En liten del av kolsyran bevaras.
Däremot fungerar den bra för att öka lufttrycket i en flaska.
(Svensk beskrivning)

Pris 35:-
vakuumpumpweb
Vakuumpump Air-Vac
Denna pump används normalt för att skapa ett undertryck i redan öppnade vinflaskor.
I skolans fysikundervisning är pumpen ett hjälpmedel där eleverna själva kan undersöka vad som händer om lufttrycket sänks. Vissa av de beskrivna laborationerna kräver normalt avancerade vakuumpumpar, som visserligen ger ett dramatiskt resultat, men då handlar det enbart om demonstrationer.
Ett alternativ till vinflaska är att utföra försöken med hjälp av en ”lillpet” som bifogas. (Svensk beskrivning – 7 försök)
Pris 43:-


Raketen Vattenraket
Fyll den med vatten. Variera lutningen. Vilken kommer längst/högst?
Testa med olika tyngdpunkt och fenor.
Gummipropp med pumpnippel.
Petflaska ingår inte.
(Svensk instruktion)
Pris 48:-pump03.jpg - 3700 Bytes
Pump med slang
Denna pump är lämpad att driva vattenraketer. Olika nipplar medföljer.
Pris 60:-

Tornado (specialskruvkork)
Varför rinner inte vattnet ned?
Vad händer om du roterar överdelen?
(Svensk instruktion)
Vi levererar Tornado Tube med det lilla hålet. (Original)
Pris 30:-
tornado tubeU-båt

U-båt
Denna klassiker fanns förr i Cornflakespaketen. Nu har den dykt upp igen fast större – 11 cm. Drivmedel är bakpulver som tillsammans med vatten bildar koldioxid.
Båten sjunker – gas bildas och den stiger till ytan – fylls med vatten och sjunker igen. Detta upprepas tills bakpulvret är förbrukat.
Studera denna u-båt och diskutera föremåls flytförmåga och hur densiteten ändras när vatten byts mot gas. Bakpulver ingår inte men svensk manual.
Pris 37:-Drickande fågeln
drinkb2.jpg - 10468 Bytes
Klassisk leksak, som innehåller mycket fysik. När näbben fuktas med vatten börjar den gunga. Håller på så länge glaset är fyllt.
(Svensk instruktion)
Pris 74:-
vattenkristal Vattenkristaller
Kristallerna absorberar vatten upp till 300 gånger sin vikt. Pröva olika vätskor. Osynliga i vatten, växtförsök, lägg i frysen, pröva . . .
100 ml av denna ofarliga polymer ökar till 14 liter. (Svensk instruktion)
50 ml/rör Pris 35:-

200 ml/ fp Pris 96:-

1000 ml/påse. Pris 380:-Djur som sväller i vatten
Både vikt och volym ökar med > 3000 %. Samma teori som våra vattenkristaller. Vad händer om vattnet saltas?
Gro Beast   2,6 cm Pris 12:-

Gro Dino   4,5 cm  Pris 15:-
Svällande djur